Wexiö Medicinhistoriska Sällskap

WMHS logga 2016

Välkommen till Wexiö Medicinhistoriska sällskap!

Sedan 1989 finns ett medicinhistoriskt sällskap i Växjö. Vi brukar träffas två gånger per termin och lyssna på föreläsningar om spännande medicinhistoriska ämnen.

Årsavgiften är 250 kr. Bankgiro 460-0847 eller Swish 1232181493.

Styrelsen 2023 består av Åsa Ossiansson ordf, Olof Cronberg sekreterare, Christer Schönbeck kassör, Mats Roman, Urban Stattin, Per Weber, Helena Gustafsson och Gunnar Lindberg.

Nya medlemmar är välkomna. Enklast är att betala till plusgirot ovan och ange namn, adress och e-postadress om sådan finnes. Uppgifterna kan även skickas till Christer Schönbeck karsbo811@hotmail.com

Årsmöte den 7 februari 2024

Årsmötet 2024 äger rum onsdagen den 7 februari kl 18.00. Efter årsmötet kommer Maja Larsson att föreläsa. Hon har skrivit boken Kläda blodig skjorta som handlar om barnafödande i Sverige under 150 år.

Föreläsningen är ett samarrangemang med Hälsa, Humaniora och Medicin.

Eftersits medräksmörgås, uppge eventuella allergier vid anmälan. För icke medlemmar är kostnaden för eftersitsen 100 kronor. Anmälan om deltagande i eftersitsen senast den 1 februari till Per Weber mail: per.weber55@gmail.com

Vårens andra möte den 14 maj 2024

Sven Lindberg föreläser om att göra döva hörande.

Genomfört program 2023

Årsmöte den 16 februari 2023

Vid årsmötet höll Alexandra Nicolaidis ett uppskattat föredrag om: Nätverket av kvinnliga svenska läkare kring Sovjets ambassadör Alexandra Kollontaj 1930–1945. Alexandra disputerade förra året vid enheten för medicinens historia Lunds universitet med avhandlingen ” Vita rockar och mörka skuggor”.

Vårens andra möte den 3 maj 2023

Joar Björk höll ett spännande föredrag om Medicinska etikens historia, vilket ledde till spännande etiska diskussioner i samband med föreläsningen och eftersitsen.

Höstens första möte den 12 september

Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet, föreläste om ”Den svenska måltiden historiskt: soppa, kött och efterrätt och när efterrätten försvann”. Vi fick lära oss att efterrätten försvann 1970 och sedan dess har den svenska befolkningen gått upp i vikt. Inte heller skulle vi dricka vatten eller annan dryck till maten utan vänta minst ens en timme.

Höstens andra möte den 30 november

Carl Lindgren föreläste om ”Läkare med penna och patos”. Han har skrivit en bok om ett urval läkare som även varit litterära med ambitioner.

Medicinhistorisk centrum på Sigfridsområdet.

Vårt behov av en ändamålsenlig lokal för våra samlingar ser ut att ha fått en bra och permanent lösning. Aktivt arbete pågår med att bringa reda i samlingarna. Arbetsgruppen för samlingarna träffas varannan torsdag kl 14-16 med start den 7 september. Hör av dig till Urban Stattin urban.stattin@telia.com om du är intresserad av att hjälpa till.

Vår lokal på Sigfridsområdet