Wexiö Medicinhistoriska Sällskap

WMHS logga 2016

Välkommen till Wexiö Medicinhistoriska sällskap!

Sedan 1989 finns ett medicinhistoriskt sällskap i Växjö. Vi brukar träffas två gånger per termin och lyssna på föreläsningar om spännande medicinhistoriska ämnen.

Årsavgiften är 200 kr. Bankgiro 460-0847 eller Swish 1232181493.

Styrelsen 2023 består av Åsa Ossiansson ordf, Olof Cronberg sekreterare, Christer Schönbeck kassör, Mats Roman, Urban Stattin, Per Weber, Helena Gustafsson och Gunnar Lindberg.

Nya medlemmar är välkomna. Enklast är att betala till plusgirot ovan och ange namn, adress och e-postadress om sådan finnes. Uppgifterna kan även skickas till Christer Schönbeck karsbo811@hotmail.com

 

Våren program 2023

Årsmöte torsdagen den 16 februari 2023

Vid årsmötet höll Alexandra Nicolaidis ett uppskattat föredrag om: Nätverket av kvinnliga svenska läkare kring Sovjets ambassadör Alexandra Kollontaj 1930–1945. Alexandra disputerade förra året vid enheten för medicinens historia Lunds universitet med avhandlingen ” Vita rockar och mörka skuggor”.

Vårens andra möte onsdagen den 3 maj 2023

Joar Björk kommer att föreläsa. Mer info kommer…

Vår lokal för de medicinhistoriska samlingarna på Sigfridsområdet.

Vårt behov av en ändamålsenlig lokal för våra samlingar ser ut att ha fått en bra och permanent lösning. Vi håller på att flytta in i snickeriets lokaler på Sigfridsområdet. Här finns goda lagerutrymmen och vi kommer även ha möjlighet att visa föremål i form av utställning.

Vår lokal på Sigfridsområdet