Wexiö Medicinhistoriska Sällskap

WMHS logga 2016

Välkommen till Wexiö Medicinhistoriska sällskap!

Sedan 1989 finns ett medicinhistoriskt sällskap i Växjö. Vi brukar träffas två gånger per termin och lyssna på föreläsningar om spännande medicinhistoriska ämnen.

Årsavgiften är 200 kr. Bankgiro 460-0847 eller Swish 1232181493.

Styrelsen 2021 består av Åsa Ossiansson ordf, Olof Cronberg sekreterare, Christer Schönbeck kassör, Mats Roman, Urban Stattin, Per Weber, Helena Gustafsson, Gunnar Lindberg och Hilding Björkman .

Nya medlemmar är välkomna. Enklast är att betala till plusgirot ovan och ange namn, adress och e-postadress om sådan finnes. Uppgifterna kan även skickas till Christer Schönbeck karsbo811@hotmail.com

Våren program 2022

Årsmöte den 12 maj 2022

Vi har glädjen att informera att Samuel Palmblad kommer att föreläsa om Krigssjukvård under kalla kriget vid årsmötet den 12 maj 2022 kl 18.30 i Centrallasarettets matsal. Vi kommer också att visa hur långt vi har kommit med våra lokaler på Sigfrids-området.

 

Hösten program 2022

Utflykt till Karlskrona den 27 augusti

Den planerade utflykten till Karlskrona blir lörd 27 aug 2022. Vi planerar för en bussutflykt till Karlskrona där vi besöker Karlskrona Porslinsmuseum och Marinmuseum. Där får vi föreläsning av dr Richard Eitrem om Epidemier i Blekinge och skapandet av en medicinhistorisk utställning. Mer info om anmälning och kostnad kommer inom kort.

Första höstmötet den 28 september

Professor Gudrun Nyberg, Göteborg, kommer att föreläsa den 28 september om de första specialutbildade sjuksköterskorna.

Andra höstmötet dem 10 november

Litteraturvetaren Agneta Rahikainen, Helsingfors, kommer att föreläsa den 10 november kring skam och skuld vid smitta. Hennes utgångspunkt är hennes bok Smittans rike. Föreläsningen är ett samarbetsprojekt med Hälsa, Humaniora, Medicin (HHM).

Ny lokal för de medicinhistoriska samlingarna på Sigfridsområdet.

Vårt behov av en ändamålsenlig lokal för våra samlingar ser ut att ha fått en bra och permanent lösning. Vi håller på att flytta in i snickeriets lokaler på Sigfridsområdet. Här finns goda lagerutrymmen och vi kommer även ha möjlighet att visa föremål i form av utställning.

Richards föreläsning blir ett avstamp för arbetet att ta hand om alla föremål i samlingarna som nu finns i olika kartonger i ett förråd.